top of page

ATT FYLLA FEM

​Alla föräldrar vill ge sina barn bästa möjliga start i livet, men alla har inte den möjligheten.

I Malawi dör mer än vart tjugonde barn innan sin femårsdag, och många av dödsfallen är kopplade till undernäring. Till stor del beror det på att många i Malawi saknar rent vatten, möjlighet till hygien och tillräckligt med näringsrik mat. Rent vatten, sanitet, hygien och nutrition är helt enkelt grunden för alla barns hälsa.

 

Jali är ett område i Zombaregionen som är drabbat av bristande tillgång till rent vatten och mat- och näringsosäkerhet. Här arbetar The Hunger Project och WaterAid i ett gemensamt program för att minska barnadödligheten. Målet är att med ökad tillgång till rent vatten, sanitet, hygien och näringsrik mat samt med ökad kunskap om vikten av hygien och näring för små barn och gravida kunna bidra till att fler barn överlever sin femårsdag.

 

Projektet finansieras fullt ut av Svenska Postkodlotteriet.

WaterAid/Moyna Mwenye

bottom of page