top of page

Om projektet

WaterAid och The Hunger Project genomför ett gemensamt projekt med finansiering från Svenska Postkodlotteriet. Det treåriga projektet (april 2019 till mars 2022) har genomförts i 30 byar belägna i Zomba-distriktet i Malawi. Projektet utvecklades för att genom ökad hygien, rent vatten och mer näringsrik kost hos gravida kvinnor och små barn bidra till att fler barn i området får fylla 5 år.

 

Målet ska nås genom:

 

Resultat 1: Mer hygieniska miljöer där småbarn vistas (i hemmet och på barnhälsocentren)

Resultat 2: Förändrade beteenden och rutiner för hygien och barnmatning bland föräldrar och personal på barnhälsocentren

Resultat 3: Småbarn får mer varierad och näringsrik mat i hemmet och på barnhälsocentren

 

Vår främsta målgrupp i projektet är barn under fem år, gravida och nyblivna mödrar.

 

Barnhälsocenter som mötesplats och kunskapshub

För att skapa hållbar förändring har projektet fokuserat på långsiktig beteendeförändring kring näring och hygien. Aktiviteterna har framför allt syftat till att höja kunskapen hos de som har inflytande över barnens utveckling, som föräldrar och personal på barnhälsocenter, för att ge dem förutsättningar att förändra beteenden och normer. Genom projektet har dessutom sex nya barnhälsocenter byggts, vilka blivit uppskattade platser för barn och föräldrar.

 

Varierad kost för maximalt näringsintag

För att främja mer varierad och näringsrik kost för barn har vårdnadshavare utbildats i hur de kan variera maten för att barnen ska få ett bättre näringsintag, exempelvis genom odling av nya grödor. Föräldrar har även utbildats i hur barnens näringsbehov varierar i takt med att barnen växer, samt hur de kan använda lokala råvaror och näringsrika ingredienser för att möta dessa behov.

 

Mammagrupper för kunskapsutbyte

En av de metoder som har använts i projektet för att skapa beteendeförändring är utbildningen av 350 volontärer för att leda grupper för mammor och blivande mammor. I dessa mammagrupper har ämnen som amning, näringsrik mat och hygien diskuterats med syftet att mammorna ska få information om hur de på bästa sätt håller sina barn friska.

 

En bra start i livet börjar redan i mammans mage, och en varierad kost är nödvändig även för gravida kvinnor. En uppskattad aktivitet i projektet har varit matlagningskurser som ökat kunskapen om hur deltagarna kan förbereda, bearbeta, konservera och använda mat, inklusive diversifiera kosten för att möta näringsbehov hos barn under fem, gravida och ammande kvinnor. Enligt The Hunger Project Malawi finns det ett stort intresse av att lära sig praktiska matlagningsfärdigheter, och ett behov av att plantera mer näringsrika grödor än exempelvis majs.

 

Tillgång till rent vatten

Projektet har även finansierat borrande av vattenbrunnar och byggande av toaletter i barnhälsocentren. Kommittéer har utbildats för att  hantera och utveckla brunnborrningarna.

 

Hur har det gått?

Under projektets gång har

  • 1 846 personer utbildats i metoder för att laga näringsrik mat

  • Det har även genomförts utbildningar i hur köksträdgårdar etableras vilket resulterat i 1,567 hushåll numera har köksträdgårdar och med det bättre tillgång till näringsrik mat.

 

Projektets insatser har lett till förbättrad hälsa och minskad dödlighet bland barn under fem år i Zomba. Vad som menas med förbättrad hälsa är bland annat ökad kognitiv utveckling, färre och mindre allvarliga sjukdomsfall, förbättrad näringsstatus och ett ökat generellt välmående – faktorer som kommer påverka barnens möjligheter senare i livet. Förutom tillgången till mat, vatten och sanitet har projektets aktiviteter lett till beteendeförändringar och ökade kunskaper kring hygien och näring för små barn, vilket ger mer långsiktigt resultat som förväntas spridas i kringliggande byar.

WaterAid/Dennis Lupenga

bottom of page